Конкурс во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ Акција 1: Индивидуална мобилност за студенти за академската 2020/2021 година

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје дека Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распиша конкурс за доделување стипендии за индивидуална мобилност во летниот семестар на академската 2020/2021 година преку програмата ЕРАЗМУС+ K103.  Конкурсот трае до 5 октомври 2020. Документите потребни за аплицирање, Прочитај повеќе …

Хистологија со ембриологија во септемвриската испитна сесијa

Се известуваат студентите дека полагањето на предметот Хистологија со ембриологија во септемвриската испитна сесија ќе се изведе по електронски пат и по пат на физичко присуство, во зависност од изборот на самите студенти Термини за полагање по електронски пат се: Прочитај повеќе …

Катедра за Биохемија и биологија на клетка (септемвриска испитна сесија 2020)

Во септемвриската испитна сесија, завршните испити ќе се полагаат по следниот распоред: 1.     Биологија на клетка – 17 август,  7 септември; 2.     Биохемија – 24 август, 14 септември; 3.     Клиничка биохемија – 31 август, 21 септември. Студентите Прочитај повеќе …

Известување по предметот Хранливи, лековити и отровни растенија

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека колоквиумот од Општиот и Специалниот дел по предметот Хранливи, лековити и отровни растенија во испитниот рок јуни-јули ќе се одржи на 21.07.2020 год. (вторник) со физичко присуство во дворот Прочитај повеќе …

Известување по предметот Фармакологија

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека колоквиумите од Општиот и Специалниот дел по предметот Фармакологија во испитниот рок јуни-јули ќе се одржи на 21.07.2020 год. (вторник) со физичко присуство во дворот на факултетот (покрај предавална Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Ивана Стаменковска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-975 од 14.07.2020) продеканот за настава одобрува и закажува   ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд Прочитај повеќе …

Прва Студентска Конференција за Глобални Климатски Промени (СКГКП)

Почитувани, Поради ситуацијата со COVID-19 вирусот и тековните испитни сесии, Ве известуваме дека, датумите на пријавување за учество на конференцијата и испраќање на труд ги пролонгираме за еден месец. 15.08.2020 – пријава за учество на конференцијата со испраќање на апстратк; 15.09.2020 Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Мартин Буровски

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-974 од 14.07.2020) продеканот за настава одобрува и закажува   ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд Прочитај повеќе …

Соопштение за испитот по Биологија на клетка за студентите кои ќе полагаат практичен испит на 17 јули 2020

Студентите кои ќе полагаат практичен испит по Биологија на клетка на 17 јули, а сакаат да го полагаат завршниот испит, најдоцна до 20 јули по мејл да се пријават за испит кај професорот. Испитот ќе се одржи на 27 и Прочитај повеќе …