Акредитирана студиска програма на англиски јазик на прв и втор циклус интегрирани студии по Ветеринарна медицина

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје успешно ја акредитира студиската програма по аглиски јазик на прв и втор циклус интегрирани студии по ветеринарна медицина. Решението за почеток на оваа студиска програма е добиено од Министерствот за образование и наука. Се очекува уписот Прочитај повеќе …