Испит по Хемија – јануарско-февруарска испитна сесија

Испитот по Хемија во јануарско-феврураската испитна сесија ќе се одржи на: 07.02.2020 год. во 10:00 часот во предавална 1 – Стехиометрија 15.02.2020 год. во 10:00 часот во предавална 1 – Хемија За испитот по Хемија студентите задолжително да носат калкулатор. Прочитај повеќе …

Резултати од втора континуирана проверка по предметот: Биостатистика” ЕКТС 2019/2020

Резултати од втора континуирана проверка по предметот:  биостатистика” ЕКТС 2019/2020 Положени студенти на предметот Потсетување: Испитот по Биостатистика е закажан на 05.02.2020 год. (Среда) во 11:00 часот.