Резултати од втора континуирана проверка по предметот: “Микробиологија” ЕКТС 2019/2020

Резултати од втора континуирана проверка теорија по предметот: “Микробиологија” ЕКТС 2019/2020 Резултати од втора практична континуирана проверка по предметот: “Микробиологија” ЕКТС 2019/2020 

Соопштение за заверка на зимскиот и запишување на летниот семестар во учебната 2019/2020 година

Се известуваат студентите дека заверката на предметите од зимскиот и запишувањето на предметите од летниот семестар за учебната 2019/2020 година ќе  биде во следниот термин од 03 февруари до 12 февруари 2020 година. Летниот семестар за почнува на 17 февруари Прочитај повеќе …

Испит по Хемија – јануарско-февруарска испитна сесија

Испитот по Хемија во јануарско-феврураската испитна сесија ќе се одржи на: 07.02.2020 год. во 10:00 часот во предавална 1 – Стехиометрија 15.02.2020 год. во 10:00 часот во предавална 1 – Хемија За испитот по Хемија студентите задолжително да носат калкулатор. Прочитај повеќе …

Резултати од втора континуирана проверка по предметот: Биостатистика” ЕКТС 2019/2020

Резултати од втора континуирана проверка по предметот:  биостатистика” ЕКТС 2019/2020 Положени студенти на предметот Потсетување: Испитот по Биостатистика е закажан на 05.02.2020 год. (Среда) во 11:00 часот.

Термини за испит и реколоквирање по Општа, Специјална и Судска

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ И КОЛОКВИУМ Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 5.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 6.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по Прочитај повеќе …