Успешно одбележан настан по повод “Европскиот ден за рационална употреба на антибиотиците 2019”

ИЗВЕШТАЈ за успешно одбележан настан по повод “Европскиот ден за рационална употреба на антибиотиците 2019” Студентите од IVSA – Skopje при Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје на 18 Ноември 2019 година организираа едукативна работилница во соработка со проф. д-р Прочитај повеќе …

Записници од работата на изборната комисија за спроведување на изборите за членови и претседателот на Факултетското студентско собрание при ФВМС за период од 1 година

Објавени се Записници од работата на изборната комисија за спроведување на изборите за членови и претседателот на Факултетското студентско собрание при ФВМС за период од 1 година и можете да ги погледнете тука: ЗАПИСНИК од работата на Изборната комисија за Прочитај повеќе …

Визитинг наставници од Загреб

Се известуваат студентите од IV и од V година дека во периодот од 26 до 29 ноември 2019 година на ФВМС ќе престојуваат визитинг-наставниците од Ветеринарниот факултет во Загреб проф. д-р Ненад Турк (на предметот Заразни заболувања на домашните животни Прочитај повеќе …

Известување за студентите на ФВМС за одржување на изборите на претседател и членови на Факултетското студентско собрание при ФВМС

Се известуваат студентите на ФВМС дека, согласно со Одлуката на Деканот за распишување на избори на претседател и ченови на Факултетското студентско собрание при ФВМС бр. 03-1951 од 30.10.2019 год., изборите на претседател и членови на Факултетското студентско собрание при Прочитај повеќе …

Записник за утврдување кандидати за членови на факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

Врз основа на член 37 став 6 од Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија број 82/2018), член 65 од Статутот на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 425/2019) и члeн 48 и 49 Прочитај повеќе …

Доделени дипломи на 25-та генерација студенти која ги заврши студиите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје

На 15 Ноември 2019 година, деканот проф. д-р Лазо Пендовски, ги додели дипломите на 25-та генерација студенти која ги заврши студиите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје. Притоа од името на сите професори и соработници им го честита успешното Прочитај повеќе …