Јавна одбрана на дипломски труд – Мартин Аксентиев

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1773 од 04.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува   ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Лина Накевска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1754 од 02.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува   ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд Прочитај повеќе …