Прв академски час 2019/2020 година

СООПШТЕНИЕ Се известуваат студентите од прва година дека на 1 октомври 2019 год. (вторник) во 11:00 часот во предавлна 2 (амфитетатар) на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи првиот академски час, на кој што деканот, проф. д-р Лазо Пендовски, Прочитај повеќе …

Промена на термини за испит и колоквиум (Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и Судска ветеринарна медицина)

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 19.09.2019 год. со почеток во 10.00 часот. Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 20.09.2019 год. со почеток во 10.00 часот. Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе Прочитај повеќе …

Втор уписен рок за студенти на ФВМ-С во учебната 2019/2020

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв и втор интегриран циклус студии на студиската програма Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година, пријавувањето на кандидатите за Прочитај повеќе …