Договор за соработка меѓу Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје и Факултетот за агркултура и ветеринарство – Приштина

На 4 Јули 2019 година делегација од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, предводена од Деканот проф. д-р Лазо Пендовски, продеканот за наука и меѓународна соработка проф. д-р Зехра Х. Муслиу и раководителот на Институтот за храна проф. д-р Деан Јанкулоски, остварија Прочитај повеќе …