Конкурс за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2019/2020 година

Ве известуваме дека објавен е Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2019/2020 година. Во согласност со член 149 од Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ бр. 82 Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Џемил Демири

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1351 од 24.07.2019) продеканот за настава одобрува и закажува   ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд Прочитај повеќе …

Успешно реализирана студентска летна пракса во Тројан (Бугарија)

Во периодот од 16 до 20 јули 2019 година студентите од ФВМС Симона Хаџиска, Андријана Тончевска, Коста Петрески, Владимир Русовски, Елена Митревска, Иван Јанев и Иван Лозанче успешно ја реализираа студентската летна пракса во организација на Ветеринарниот факултет во Софија Прочитај повеќе …

Студентите од ФВМС учествуваа на „Ветеринијада 2019“ во Крањска Гора (Словенија)

Во периодот од 10 до 13 јули 2019 година делегација од студенти на ФВМС: Ивана Арсовска, Јане Влахов, Димитар Божиновски, Мартин Буровски, Борис Димитриевски, Елена Радевска и Неда Кузмановска учествуваа на меѓународните студенстки игри „Ветеринијада 2019“ кои се одржаа во Прочитај повеќе …

Летна практика на студентите од Академијата за ветеринарна медицина во Санкт Петербург, Русија и Факултетот за ветеринарна медицина во Истанбул, Р. Турција на ФВМ-С

Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје успешно ја реализираше летната екстрамурална пракса за студентите од Академијата за ветеринарна медицина во Санкт Петербург, Русија и Факултетот за ветеринарна медицина од Истанбул, Турција, во периодот од 01-12 јули 2019 година. Студентите реализираа Прочитај повеќе …

Конкурс за запишување на студенти на прв циклус студии на ФВМ-С во учебната 2019/2020

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв и втор интегриран циклус студии на студиската програма Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година, пријавувањето на кандидатите за Прочитај повеќе …

Пријавување за упис на кандидати на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

При прјавувањето за запишување на кандидатите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, кандидатите ги поднесуваат следните документи во следните рокови. Пријавувањето на кандидатите во првиот уписен рок е на 29 и 30.08.2019 година од 09-14 ч. Пријавувањето со документи Прочитај повеќе …

Договор за соработка меѓу Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје и Факултетот за агркултура и ветеринарство – Приштина

На 4 Јули 2019 година делегација од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, предводена од Деканот проф. д-р Лазо Пендовски, продеканот за наука и меѓународна соработка проф. д-р Зехра Х. Муслиу и раководителот на Институтот за храна проф. д-р Деан Јанкулоски, остварија Прочитај повеќе …