Резултати од испитите на Катедрата по биохемија и биологија на клетка одржани во јунската испитна сесија

Испитот го положиле: Биологија на клетка: 1385 1388 1412 1413 Биохемија 1350 1353 1367 1373 1380 1404 Клиничка биохемија 1284 1288 1304 1319 1331 1334 1339 __________________________   Проф. д-р Велимир Стојковски