Соопштение – Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и Судска ветеринарна медицина

С О О П Ш Т Е Н И Е           Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 27.06.2019 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 28.06.2019 год. со Прочитај повеќе …