Резултати од трета континуирана проверка по предметот Анатомија на животните “Топографија на глава и врат” ЕКТС 2018/2019

Резултати од трета континуирана проверка по предметот Анатомија на животните “Топографија на глава и врат” ЕКТС 2018/2019

Јавна одбрана на дипломски труд – Ивица Марковски

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Добивање и употреба на поленот во апитерапијата, изработен од Ивица Марковски, број на индекс 1112, на ден 17.04.2019 во 12.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата Прочитај повеќе …