CEEPUS – Летни школи 2018/2019

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина дека во академската 2018/2019 година преку програмата за размена на професори, соработници и студенти – CEEPUS, се организираат следните летни школи: Zoonoses (22 – 29 Април 2019) – Дубровник (CRO) – Факултет Прочитај повеќе …