Соопштение – Општа патологија, Специјална патолошка морфологија, Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи 28.01.2019 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 29.01.2019 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се Прочитај повеќе …

Обука за компетентност за возачи, надзорници на превоз на живи животни и персонал од собирни центри и добиточни пазари

Центарот за благосостојба при Факултетот за ветеринарна медицина од Скопје е овластена институција од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство да врши обука спроведува испит и да издава уверение за компетентност за возачите и надзорниците за превоз на живи Прочитај повеќе …

Оглас за избор на демонстратори во учебната 2018/2019 година

За учебната 2018/2019 година се распишува оглас за избор на 17 демонстратори како помошници во наставно-образовниот процес на прв и втор циклус интегрирани студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, и тоа: I. Ветеринарен институт (10) II. Институт за Прочитај повеќе …

Термини за полагање на испит – Катедра за биохемија и биологија на клетка

Термини за полагање испити: Биологија на клетка                    28.1.2018 год. во 10.00 ч. Биохемија                                        29.1.2018 год. во 10.00 ч. Клиничка биохемија                    29.1.2018 год. во 10.00 ч.

Соопштение за заверка на зимскиот и запишување на летниот семестар во учебната 2018/2019 година

Се известуваат студентите дека заверката на предметите од зимскиот и запишувањето на предметите од летниот семестар за учебната 2018/2019 година ќе  биде во следниот термин од 04 – 08.02.2018 година. Доколку студентот задоцни со заверка и упис  на семестарот, истиот Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Борис Ѓеровски

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Алтерации на лабораториските параметри при хиперадренкортицизам кај кучиња, изработен од Бесмире Ќазими, број на индекс 1197, на ден 21.12.2018 во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата Прочитај повеќе …