Конкурс Erasmus+ за студентска и академска мобилност 2017/2018

Конкурс за индивидуална мобилност на студенти и наставен кадар за летниот семестар во академската 2017/2018 година ЕРАЗМУС+ ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ Erasmus+ Student Application Form Europass CV – модел Learning Agreement for Studies Потврда за пристигнување заминување од високообразовната институција Прочитај повеќе …

Известување за прв школски час учебна 2017-2018 година

Се известуваат студентите од прва година дека првиот школски час ќе се одржи на 15.9.2017 година (петок) во 11 часот во Предавална 2 (Амфитеатар) на Факултететот за ветеринарна медицина во Скопје, на кој што деканот на Факултетот проф. д-р Лазо Прочитај повеќе …