Конкурс за запишување студенти на трет циклус на студии на студиските програми за Ветеринарна медицина и Безбедност на храна на ФВМ-Скопје, во учебна 2017/2018 година.

Конкурс за запишување студенти на трет циклус на студии на студиските програми за Ветеринарна медицина и Безбедност на храна на ФВМ-Скопје, во учебна 2017/2018 година. Info for the Call for PhD 2017/18 ЛИСТА НА МЕНТОРИ за Kонкурс за запишување студенти Прочитај повеќе …

II уписен рок – Конечна ранг листа

Објавената Конечна ранг листа за II уписен рок можете да ја видите тука Документи и уплати потребни  при запишување на студентите во прва година на ФВМ – Скопје во академската 2017/2018 година Запишувањето на примените кандидати ќе биде на 13 Прочитај повеќе …