ЈАВНА ОДБРАНА на диплмоскиот труд под наслов Регулација на работа на срце – Лариса Шаќири