Решение за запишување на студенти во Првиот уписен рок во прва година во академската 2018/2019 година

Врз основа на Конкурсот за запишување на студенти во прва година на факултетите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2018/2019 година и Одлуката за формирање Конкурсна комисија на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје (Одлука бр. 0202-1031/9 од 27.6.2018 год.), Конкурсната комисија на ден 6.9.2018 година одржа состанок и го донесе следново РЕШЕНИЕ

Врз основа на резултатите добиени од рангирањето на првиот уписен рок, како редовни студенти во прва година од академската 2018/2019 година, на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје имаат право да се запишат вкупно 20 студенти.

Решението и табелата со новите запишани студенти можете да ги видите овде.