Предавања од визитинг професор по предметот “Внатрешни болести кај домашни миленици и копитари”

Линк до соопштението овде.