Испит по предметот Хистологија со ембриологија – септемврискиот испитен рок

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека, во септемврискиот испитен рок, испитот по предметот Хистологија со ембриологија ќе биде одржан на 04.09.2018. и 18.09.2018. со почеток во 10:00 часот.

Студентите се должни да го пријават испитот кај наставниот професор или асистент, најдоцна еден ден пред датумот на одржување на испитот.