Огласна табла

Известувањa / Соопштенија

Се извесатуваат студентите од ФВМ-С дека во периодот од 03-05 Мај 2018 година ќе се одржи 20-тиот Интернационален Научно-истражувачки Конгрес на студентите по ветеринарна медицина, во Истанбул Р. Турција. ФВМ-С ќе учествува со тројца студенти чии што истражувања ќе бидат под менторство на професорите од ФВМ-С.

Сите заинтересирани студенти со предлог за ментор да се пријават кај продеканот за наука и меѓународна соработка. Датумот за поднесување на абстрактот е 20 март 2018 година.

Подетални информации за конгресот може да се видат тука.

Соопштението можете да го видите тука.

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Инструментално осеменување на пчелни матици како метод за високи приноси и контрола на болести во пчеларството, изработен од Бојан Смиљанов, број на индекс 1177, на ден 19.03.2018 година во 14 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
  2. проф. д-р Тони Довенски (член)
  3. проф. д-р Владимир Петков (член)

Одлуката и известувањето можете да ги погледнете тука.

Се известуваат студентите и докторандите на Факултетот за ветеринарна медицина дека академската 2017/2018 година преку програмата за размена на професори, соработници и студенти – CEEPUS, се организира Летна школа за „Poultry Health and Nutrition“ од страна на Универзитетот за ветеринарна медицина во Виена, Австрија. Летната школа ќе се одржи од 29.08.2018 до 01.09.2018 година..

Сите заинтересирани студенти и докторанди за подетални информации треба да се обратат кај CEEPUS – кординаторот проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу.

Документите можете да ги погледате тука:

  1. CEEPUS – Летна школа
  2. CEPI_II_Summer_School_Invitation_final

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина дека академската 2017/2018 година преку програмата за размена на професори, соработници и студенти – CEEPUS, се организира „Летна школа за ЗООНОЗИ“ од страна на Факултетот за ветеринарна медицина во Загреб. Летната школа ќе се одржи од 29.04.2018 до 04.05.2018 година во Дубровник, Р. Хрватска.

Повеќе детали за Летната школа може да се видат на www.vef.unizg.hf/szd2018

Сите заинтересирани студенти за подетални информации треба да се обратат кај Продеканот за наука и меѓународна соработка.

Документите можете да ги погледате тука:
1. Допис од ФВМ-С
2. Покана од Дубровник
3. Брошура

Loading...

Резултати од континуирани проверки

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна