Огласна табла

Известувањa / Соопштенија

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 31.08.2018 год. со почеток во 10.оо часот.

 

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 13.09.2018 год. со почеток во 10.оо часот.

 

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 14.09.2018 год. со почеток во 10.оо часот.

 

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 22.08.2018 год. во 11:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

 

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 20.08.2018 год.

Испит по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и Судска ветеринарна медицина

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека, во септемврискиот испитен рок, испитот по предметот Хистологија со ембриологија ќе биде одржан на 04.09.2018. и 18.09.2018. со почеток во 10:00 часот.

Студентите се должни да го пријават испитот кај наставниот професор или асистент, најдоцна еден ден пред датумот на одржување на испитот.

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје  бр. 0202- 1031/6-2 од 27.06.2018 година, соопштуваме дека кандидатот Елена Атанаскова – Петров јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов: „Клинички и дијагностички пристап кај кучешката моноцитна ерлихиоза во Република Македонија“.

Јавната одбрана ќе се одржи на ден 12.07.2016 година (четврток) со почеток во 12 часот во предавална 2 на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, со седиште на ул. Лазар Поп Трајков бр. 5-7.

Соопштението можете да го видите тука.

Докторската дисертација можете да ја видите тука.

Декан,

                                                                                                Проф. д-р Лазо Пендовски

Испитот по предметот Oпшта патологија ќе се одржи на 02.07.2018 год. со почеток во 09.оо часот.

Испитот по предметот Специјална патолошка морфологија ќе се одржи на 02.07.2018 год. со почеток во 13.оо часот.

Испитот по предметот Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 03.07.2018 год. со почеток во 10.оо часот.

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 20.07.2018 год. во 11:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 18.07.2018 год.

Loading...

Резултати од континуирани проверки

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна