Соопштение за запишување на студентите на ФВМС во летниот семестар во учебната 2016/17 година