КОНКУРС за уписи на нови студенти на ФВМ-С во учебната 2016/2017

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв и втор интегриран циклус студии на студиската програма Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2016/2017 година, пријавувањето на кандидатите за Прочитај повеќе …