КОНКУРС за уписи на нови студенти на ФВМ-С во учебната 2016/2017

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв и втор интегриран циклус студии на студиската програма Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2016/2017 година, пријавувањето на кандидатите за Прочитај повеќе …

Предавања од Проф д-р Дарко Гереш, Ветеринарен факултет Загреб, Клиника за породилство

Предавања од Проф д-р Дарко Гереш, Ветеринарен факултет Загреб, Клиника за породилство Prof. Dr. Darko Geres, Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb, Reproduction and Obstetrics Clinic CEEPUS програма (Распоред за настава – 8. семестар 2013-14) CEEPUS (Central European Exchange Прочитај повеќе …