Летна пракса на студентите од Факултетот за ветеринарна медицина-Истанбул, Р. Турција на ФВМ-С

Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје и оваа година успешно ја реализираше летната екстрамурална пракса за студентите од Факултетот за ветеринарна медицина од Истанбул, Турција, во периодот од 14-25 август 2017 година. Студентите реализираа практична настава од предклинички и клинички Прочитај повеќе …

Успешен екстерен надзор (МКС EN ISO/IEC 17025) во лабораториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје

Институтот за акредитација на Република Македонија составен од тим на четворица екстерни оценувачи од странство, на 25 и 26 Мај 2017 година имаше редовен надзор од третиот циклус на ре-акредитација на Факултетот за Ветеринарна медицина во Скопје. Факултетот за прв Прочитај повеќе …

Успешно спроведена студентска летна пракса на Факултетот за ветеринарна медицина во Истанбул, Р. Турција

Во периодот од 03-14 јули 2017 година, пет студенти од Факултетот за Ветеринарна медицина во Скопје обавија летна пракса на клиниките на Факултетот за ветеринарна медицина во Истанбул, Р. Турција. Клиничката пракса се обавува врз основа на договорот помеѓу двата Прочитај повеќе …

Учество на студенти од Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје на 19-ти Интернационален ветеринарен конгрес за студенти (02-04.05.2017 год.) Истанбул, Турција

Во периодот од 02-04 мај 2017 година 5 студенти од Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје беа стипендирани да учествуваат на 19-тиот Интернационален ветеринарен Конгрес за студенти во Истанбул, Турција. Студентите презентираа трудови од научни истражувања кои беа спроведени во Прочитај повеќе …

ЗАВРШЕНА ОТВОРЕНАТА НЕДЕЛА НА ФВМС

Од 8 до 12 мај 2017 година ФВМС имаше отворена недела кога беа отворени вратите на Факултетот за заинтересираните матуранти за да го запознаат нашиот факултет „од прва рака“. На 10 мај ФВМС го посетија група ученици од III и Прочитај повеќе …

Учество на студенти од Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје на 19-ти Интернационален ветеринарен конгрес за студенти (02-04.05.2017 год.) Истанбул, Турција

Во периодот од 02-04 мај 2017 година 5 студенти од Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје беа стипендирани да учествуваат на 19-тиот Интернационален ветеринарен Конгрес за студенти во Истанбул, Турција. Студентите презентираа трудови од научни истражувања кои беа спроведени во Прочитај повеќе …

Отворен ден на УКИМ

На 6.4.2017 година (четврток) од 10:00 до 16:00 часот се организира отворен ден на Универзитетот Св Кирил и Методиј“. Централниот настан е предвиден на платото пред ректоратот, каде што ќе бидат сместени штандовите на факултетите. И оваа година ФВМС е Прочитај повеќе …

Предавања за урологија и нефрологија од визитинг професор од Универзитет од Љубљана

Почитувани колеги, во периодот од 03.04.2017 до 07.04.2017 година во Предавална бр.3 на Факултет за ветеринарна медицина во Скопје ќе бидат одржани предавања од страна на проф. д-р. Златко Павлица од Факултетот за ветеринара медицина, Универзитет од Љубљана, Р. Словенија Прочитај повеќе …