Анкетен прашалник за Ветеринарен Институт


најмалку еднаш месечнонајмалку еднаш на три месецинајмалку еднаш на шест месецинајмалку еднаш годишно

12345


Лабораторија за микробиологијаЛабораторија за серологија и молекуларна дијагностикаЛабораторија за паразитологија и паразитни заболувањаЛабораторија за ТСЕЛабораторија за дијагностика на болести кај риби, пчели и ловен дивечЛабораторија за патологија и патохистологијаЛабораторија за патофизиологијаЛабораторија за дијагностика на беснилоКабинет за визуелна дијагностика – РендгенЛабораторија за хигиена на животните и заштита на животната средина

0-25%25-50%50-75%75-100%


Нема потреба од воведување дополнителни дијагностички методиАнализа/Болест
1234512345123450-25%25-50%50-75%75-100%


1234512345нискиреалнивисокиОпционални прашања за испитаникот:


Ветеринарна клиникаВетеринарна болницаВетеринарна АмбуланатаОфицијален ВетеринарЛовно друштвоФармерСопственик на домашен миленикСтационар за животниОстанато

Ви благодариме на соработката!

Анкетниот лист за Ветеринарен Институт може да го превземете тука () ()