ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под наслов „Развој и функција на хипофиза“ – Виктор Василевски