Пријавување за упис на кандидати на факултетот за ветеринарна медицина во Скопје – Втор уписен рок