ПОЕНИ ОД ПОЛАГАЊЕТО НА ПРЕДМЕТОТ ХИСТОЛОГИЈА СО ЕМБРИОЛОГИЈА ВО ЈАНУАРСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА